Subsolador camp per grans extensions
Chisel camp amb corró
Subsolador camp amb corró
Discos vinya
Cultivinya amb intercepes hidràuliques
Subsolador vinya amb corró
Cultivinya amb intercepes hidràuliques