Subsolador para grandes extensiones de campo
Chisel campo con rodillo
Subsolador campo con rodillo
Discos viña
Cultiviña con intercepas hidráulicas
Subsolador viña con rodillo
Cultiviña con intercepas hidráulicas